AdobeStock 500373147switchAdobeStock 500373148

 

La dine Svalbard-opplevelser bli et naturlig eventyr i eventyrlig natur.

 

Den arktiske naturen har til alle tider hatt magisk tiltrekning på mennesket. Med sine 61 000 kvadratkilometer byr Svalbard på enorme områder med urørt arktisk natur. Når du drar på tur med oss, ønsker vi at du får opplevelser du aldri glemmer. 

Samtidig som Svalbard-naturen gir muligheter til fantastiske opplevelser, stiller den store krav til sikkerhet. Våre erfarne guider sørger for trygge og gode rammer for dine arktiske naturopplevelser.

 

AdobeStock 457141357 Merk at vi snakker på engelsk på alle våre turer og anbefaler at våre gjester har grunnleggende forståelse på engelsk for å opprettholde sikkerhet på tur.

 

Mer enn seksti prosent av Svalbard er dekka av isbreer. Når vi ferdes her, har vi alltid med breutstyr. Guiden vil til en hver tid vurdere hvor og hvordan vi ferdes på breene. 

Vinter og snø gir fantastiske muligheter til ski- og skuterturer. Vi går i daler, på fjell og over breer. Hele tida vurderer guiden terrenget og snøforholdene sånn at vi unngår å bevege oss i skredfarlig terreng. 

Fjordene på Svalbard er flotte ferdselsårer, men man skal være kjent med forholdene for å ferdes her. Isen som er fin på ett tidspunkt, kan på grunn av vind- og strømforhold være oppsprukket og ufremkommelig bare timer seinere. Guiden vurderer alltid vær-, sjø- og isforholdene før vi ferdes over fjordene.  

 

AKKURAT NÅ: hvordan kle seg i den mellomvarme mørketiden:

 

Hvordan kle seg for den arktiske sommeren:

 

Isbjørnmøter kan være fantastiske naturopplevelser, men kan også skape farlige situasjoner. Guiden bærer alltid signalpenn eller pistol og rifle som isbjørnsikkerhet. Det er viktig at vi holder sammen når vi er på tur. Man vet aldri hvor bjørnen kan være, så vi er hele tida forberedt på møte med kongen av Arktis. Når vi sover i telt, har vi enten bjørnevakt eller så setter vi opp snublebluss for å være trygge i forhold til isbjørn også om natta.

Om vinteren setter kulda og vinden store krav til hvordan vi handler på tur. Vi må sørge for riktig bekledning, bra mat og gode rutiner for hvordan vi takler det arktiske klimaet.

 

Hvordan kle seg for den arktiske vinteren:

 

Vi tror at du som gjest på Svalbard har ønsker om å sitte igjen med enda mer enn gode opplevelser. Møte med Svalbard-naturen og den spesielle kulturhistorien her oppe gir fine rammer for å lære mer om natur, historie, friluftsliv, samhandling og naturvennlighet. Vårt mål er at dine Svalbard-opplevelser gir deg muligheten til både opplevelser og læring.

I Svalbard Wildlife Expeditions er vi på tur sammen. Vi har gjensidig respekt for hverandre, for naturen og for Svalbards kulturhistorie. Sammen skaper vi de gode opplevelsene og en fin læringsarena.

 

Les mer om sikkerhet på Svalbard:

Sikkerhet pa svalbard norsk2