Våre gjester anmodes om å følge nasjonalt regelverk i henhold til Helsedirektorates retningslinjer.

 

https://helsenorge.no/koronavirus